To, že rod Jílků v Sulkovci již v polovině 17. století skutečně existoval, lze doložit i matričními zápisy, především sňatků dětí Marina Jílka a jeho manželky Anny (Matěj, Mariana, Magdaléna a Václav).