První zmínka o našem rodu Jílků je dle dostupných informací záznam v Lánovém rejstříku z let 1656-1679, respektive z roku 1656. Lánové rejstříky jsou vůbec nejstarší dochovaný moravský katastr, vzešlý z druhé lánové vizitace, která se konala v letech 116-1679. Tento první moravský soupis držitelů gruntů zahrnuje i údaje z roku 1657, kdy byla uskutečněna první lánová vizitace. Pro doplnění je třeba uvést, že první soupis (tzv. První lánová vizitace) byl nařízen moravskými stavy v roce 1655 a proběhl v letech 1556-1657. Brzy po dokončení byla ale vizitace napadena pro nepřesnost, a proto bylo v roce 1669 rozhodnuto o vytvoření podrobnějšího a přesnějšího soupisu. V každé obci jsou držitelé gruntů v rámci lánového systému děleni podle velikosti orné půdy na láníky, půlláníky, čtvrtláníky, podsedníky, zahradníky, chalupáře, domkaře na panském a na obecním a někde též i na podruhy bez polí. V lánovém rejstříku pro obec Sulkovec je pak pod číslem numero possessorum 1 (nynějšího čísla 3), uveden gruntovník Matěj Jílků. Jako předcházející majitel je v rejstříku zaznamenán Martin Jílků. Podobně v urbáři panství kunštátského z roku 1678 (MZA Brno, F 62 Kunštát 1, 1678, pap., IV+458 (recte 450) pp., něm., (něm.), 32 x 20,5 cm, původní kožená vazba) je uveden v seznamu na prvním místě stejný Matěj Jílků, zde však pod jménem Mathias (Matyáš) Martinů, viz obrázek.

Urbář 1678Pro doplnění o zápisů v urbáři z roku 1678 je vhodné uvést, že Jan Maxmilián dal uvedený urbář vypracovat při příležitosti převodu panství na syna Kašpara Fridricha. V celém urbáři jsou uvedeny lokality, které náležely k panství Kunštát, jakými byly Kunštát, Sychotín, Makov, Rozseč, Petrov, Sulíkov, Ústup, Rudka, Meziříčko, Jásinov, Sebranice, Aujezdec, Nýrov, Sasina, Zboněk, Voděrady, Zbraslavec, Olešnice, Kněževes, Křtěnov, Crhov, Louka, Tasovice, Prosetín, Rovečné, Velké a Malé Trestné, Bertín, Bolešín, Věstínek, Lhota, Vír, Chlum, Věstní, Hluboký, Polom, Korouvice, Nyklovice, Sulkovec, Veselý, Ubušínek, Nedvězíčko, Radiměř, Dalešín, Strachujov, Chudobín, Ubušín, Uničín a 14 vesnic u Bystřice, Karasín, Bratrušín, Malý Domanín, Vytošov, Ždanice, Bohuňov, Malé Janovice, Písečný, Lhota, Divišov, Rovný, Vojtěchov, Míchov a Velké Janovice.